# Tên Level
1 KoCảmXúc 119
2 DJTy 119
3 ZzRaMBozZ 119
4 Hồi[]Ức 119
5 MaTôn 119
6 ThiênTử 119
7 William 118
8 Quyền[]Sml 117
9 TrácVân 116
10 PhiCôngTrẻ 116