# Tên Level
1 ĐờiPhùDu 119
2 TràChanh 119
3 TràXanh 115
4 BảoNgọc 111
5 TràĐộc 110
6 BảoTiêu 110
7 zVuHanz 110
8 ThếGiớiẢo 110
9 NgânGạo 110
10 NV[]HưCấu 109