# Tên Level
1 zThiênVũ 109
2 LovingU 109
3 ThiênTử 107
4 DuyBầuLC 104
5 MũmMĩm 101
6 DJTy 101
7 CôngĐịnh 101
8 ANam 101
9 Mưa 100
10 BạchYThần 100