# Tên Level
1 ThếAnh 109
2 TràChanh 108
3 TràXanh 106
4 B0SS 104
5 TràĐộc 104
6 TiểuNgưNhI 104
7 MinhHùng 103
8 ViTiểuBảo 103
9 ChaNhàThờ 103
10 BảoTiêu 102