# Tên Level
1 GấuPo 45
2 TuyếtVũ 45
3 XíchQuỷ 45
4 ĐơmTaoĐê 45
5 Net86 45
6 LamPut 44
7 ChJp 44
8 NamBếu 44
9 SHAGUAKEAI 42
10 LãmTướcVi 42