# Tên nhân vật Số tiền
1 ĐạiKaKa 23,000,000
2 VÕĐang 15,900,000
3 TràXanh 12,000,000
4 MinhHiếu 6,500,000
5 MânCôi 5,000,000
6 LaoTam 3,000,000
7 DuyBầuLC 3,000,000
8 JaeJoong 2,580,000
9 ViTiểuBảo 1,900,000
10 B0SS 1,800,000