# Tên nhân vật Số tiền
1 KẻĐưaTang 15,500,000
2 KhổngMinh 7,000,000
3 MinhTrí 2,035,000
4 Thứ6 2,000,000
5 ĐộcBước 1,700,000
6 TừThứ 1,500,000
7 Hello[]Kitty 1,150,000
8 SữaHộtGà 1,100,000
9 HoàngTrung 1,000,000
10 LãoBối 1,000,000