# Tên nhân vật Số tiền
1 ThanhPhong 6,300,000
2 Ngoa 6,190,000
3 ĐứcIshop 1,550,000
4 NgỐ 1,000,000
5 Hận 735,000
6 TuổiThơ 500,000
7 Emiri 500,000
8 Snowmai 305,000
9 HàTửSinh 270,000
10 Vân[]Anh 125,000